Geldisopsisme, voor bange konijntjes

“Het geldisopsisme heeft maar één maar: het is flauwekul. Geld kan nooit op zijn. Geld is geen fysiek verschijnsel, het is een reeks getallen op de balans die De Economie heet – preciezer, op de balans van de banken en de centrale bank. En zowel de banken als de centrale bank creëren en vernietigen moeiteloos geld op het toetsenbord van hun computer.”
Lees verder: Het geldisopsisme – ideologie van de economische impotentie

Advertenties

Tragisch misverstand in het land van Melk en Honing

Voor wie niet weet wat die bijbelse verwijzing betekent (en voor wie een hekel heeft aan religieuze fratsen, sla een alinea over): in de Hebreeuwse bijbel belooft God aan Mozes dat het volk Israël, na een tocht door de woestijn van veertig jaar, het land Kanaän zal innemen. Een land dat “vloeit van melk en honing,” een vruchtbare oase met water, olijfbomen, vetgemeste schapen, bloemen en bijenvolkeren die niet worden uitgeroeid door ziekte, zandstormen en droogte.

Mensen trekken graag van de woestijn naar een land met melk, honing, olijven, kaas, brood en granaatappels. Tenzij je gek bent op een dieet van kamelenbloed en sprinkhanen is de woestijn een plaats waar overleven alleen voor specialisten is weggelegd.

Wat ik hiermee wil zeggen? Merk voor de aardigheid eens op wat de bijbel niet zegt. Die heeft het niet over een land met goedgevulde pensioenkassen. Of over een land met de ene financiële meevaller na de andere. Of over een land met een onverwacht hoog begrotingsoverschot, waarmee de staatsschuld kan worden teruggedrongen.

Lees verder…

Diederik Samsom: bedrieger of incompetent

Diederik Samsom hield een lezing. Hij schaamt zich er niet voor zich op Joop den Uyl te beroepen.

“Aan ons om het echte verhaal te vertellen: Dat er offers gevraagd worden van iedereen.” Zegt Samsom.
Als ik u was zou ik geen woord geloven van wat Diederik Samsom zegt. En inderdaad, dat zal ik onderbouwen. Voor zover er in zijn tekst iets staat waarvan u denkt: “daar zit wat in,” wordt dat onmiddellijk gelogenstraft door het procyclische bezuinigingsbeleid dat Samsom, met de VVD, daadwerkelijk voert. Samsom verheft zalvend praten en met de sloophamer regeren tot kunst.

Waarom moeten er offers gevraagd worden van “iedereen”?
Waarom moeten er offers gevraagd worden van mensen die hard werken en aan het eind van de maand niks overhouden?
Waarom moeten er offers gevraagd worden van mensen die zich suf solliciteren en van wie alle sollicitatiebrieven lachend in de versnipperaar worden gebonjourd?

Überhaupt is het economisch gezien lachwekkend om te denken dat als iedereen minder geld te besteden heeft, de economie er weer bovenop zou komen. Het is een wiskundige wetmatigheid dat de economie alleen maar krimpt als iedereen minder te besteden heeft. Als de gehele private sector minder te besteden heeft, prima, maar dan moet de OVERHEID dat opvangen met hogere bestedingen en investeringen. Wat doet deze overheid? Bezuinigen. Je zou denken dat Samsom (die iets exacts gestudeerd schijnt te hebben) met wat wiskundige gegevens uit de voeten zou moeten kunnen. Mis. DS is óf incompetent, of een bedrieger. In beide gevallen ongeschikt als leider van de PvdA.

Het is de taak van de sociaal-democratie om de werkloosheid te bestrijden door BANEN te creëren en de publieke sector te versterken, niet om deze af te breken. Dit PvdA-beleid creëert werkloosheid, en de PvdA lijkt zich er niet voor te schamen.

Het probleem is niet dat er “te weinig geld” zou zijn. Het probleem is dat we geen eigen soevereine munteenheid hebben, en dat de verstrekker van de buitenlandse munt die we wel hebben (de ECB) weigert om de begrotingstekorten te financieren die nodig zijn om de crisis uit te komen. En er wordt uiteraard veel te weinig vermogensbelasting betaald.

Ook is de crisis niet veroorzaakt door “te hoge” PUBLIEKE schulden, maar door te hoge PRIVATE schulden. M.a.w., overheden hebben niet te veel maar juist te weinig uitgegeven, en banken hebben teveel geld (=schuld) gecreëerd. De schulddeflatie die daarvan altijd het gevolg is, is de basale oorzaak van de economische crisis. Daarnaast is het wegvallen van monetaire soevereiniteit door de euro de oorzaak van de (volkomen onnodige) publieke schuldencrisis.

De SLECHTSTE manier om dit probleem op te lossen is door de belastingen te verhogen en de overheidsuitgaven te verlagen. De slechtste manier om het op te lossen is door je te houden aan de arbitraire en economisch onzinnige normen van het Instabiliteits- en Krimppact (waarvan de officiële naam, die geen recht doet aan de praktijk, anders schijnt te luiden).
En deze allerslechtste manier wordt omarmd door.. Diederik Samsom.

De PvdA en Samsom staan tot de sociaal-democratie als de Burger King tot de Guide Michelin.

Begrotingsfetisjisme – het failliet van de sociaaldemocratie

Het begrotingsfetisjisme van Dijsselbloem en zijn De Jager (en van het eufemistisch genaamde Stabiliteits- en Groeipact) is een levensgevaarlijke, door en door perverse aandoening. Waar het gaat om de seksuele voorkeuren onder ‘consenting adults’ heeft de rest van de maatschappij zich nergens mee te bemoeien. Maar deze geperverteerde economische waanideeën schaden de hele samenleving (met uitzondering van ‘de 1%’). We kunnen hen die eraan lijden niet straffeloos onbehandeld laten – niet wanneer ze het voor het zeggen hebben.

Lees de volledige tekst: Het fundamentalisme van begrotingsfetisjist Dijsselbloem.

Bezuinigen? Waanzin – waarom de overheid een begrotingstekort heeft, en moet hebben

De afgelopen jaren hebben we, en dat zal de komende jaren doorgaan, elke keer weer kunnen horen dat het geld op is. Dat we moeten bezuinigen. Dat het budget vanuit de rijksoverheid richting de gemeenten weer is verlaagd. Dat de BTW en andere belastingen omhoog gaan. En dat dat allemaal heel erg jammer is, maar dat we geen keus hebben. Daarom moeten bibliotheken en buurthuizen sluiten, wordt er bezuinigd op orkesten en musea, worden thuiszorgmedewerkers uitgeknepen, gaan de huren omhoog en zullen de komende vier jaar nog meer bezuinigingen en belastingverhogingen worden aangekondigd. Steeds meer mensen vallen onder de armoedegrens.

Is het geld op? Hebben we echt geen keus? Is de enige functie van linkse politiek de keuze tussen de ene bezuiniging en de andere? Of is dit een voorbeeld van puur bijgeloof? Voor het antwoord nemen we een duik in de macro-economie.

(Dit artikel verscheen eerder op joop.nl.)
Lees verder…

Hoe heilig is schuld?

De economie gaat zwaar gebukt onder veel te hoge schulden – private schulden (van individuen en bedrijven) en publieke schulden (van overheden). Politici en andere moralisten verkopen het betalen van rente en aflossing als een heilige plicht. Maar hoe heilig is schuld? Is het een goed idee om de economie op te offeren voor schulden waarvan duidelijk is dat het nooit af te lossen is?

Waarom bijna alle futuristen het zo mis konden hebben

Michael Hudson beschrijft hoe het kan dat het economische toekomstvisioen van net na de Tweede Wereldoorlog – technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer welvaart voor steeds meer mensen – niet is uitgekomen. Integendeel, de financiële dynamiek heeft het industrieel kapitalisme volledig overvleugeld. Schulddeflatie is het gevolg. Lees hier het artikel “Productiviteit, armoede, en het wonder van de gestapelde rente”.