De economische zelfvernietiging van Europa

“Vanuit Amerikaans oogpunt is Europa dood, een hopeloze zaak. Wat mij betreft is dit financiële en fiscale zelfvernietiging.”
Michael Hudson doet in zijn meest recente stuk, hier in Nederlandse vertaling, geen pogingen om de diplomaat uit te hangen.

Advertenties

Hoe heilig is schuld?

De economie gaat zwaar gebukt onder veel te hoge schulden – private schulden (van individuen en bedrijven) en publieke schulden (van overheden). Politici en andere moralisten verkopen het betalen van rente en aflossing als een heilige plicht. Maar hoe heilig is schuld? Is het een goed idee om de economie op te offeren voor schulden waarvan duidelijk is dat het nooit af te lossen is?

Waarom bijna alle futuristen het zo mis konden hebben

Michael Hudson beschrijft hoe het kan dat het economische toekomstvisioen van net na de Tweede Wereldoorlog – technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer welvaart voor steeds meer mensen – niet is uitgekomen. Integendeel, de financiële dynamiek heeft het industrieel kapitalisme volledig overvleugeld. Schulddeflatie is het gevolg. Lees hier het artikel “Productiviteit, armoede, en het wonder van de gestapelde rente”.